Om uit te kunnen leggen wat een Europese aanbesteding is en wat deze precies inhoudt, is het handig om eerst te weten wat een aanbesteding is. In deze blog lees je meer over (Europese) aanbestedingen en wat ze inhouden.

Aanbesteding

Bij een aanbesteding maakt een opdrachtgever bekend dat hij een opdracht uit wil laten voeren en hij vraagt bedrijven om een offerte in te dienen. De opdrachtgever kan verschillende criteria aan de aanbesteding hangen, hierover lees je verderop meer. Uiteindelijk wordt de opdracht aan één van deze bedrijven gegund.

Europese aanbesteding

Een Europese aanbesteding is een aanbesteding volgens de Europese richtlijnen. Klinkt logisch, maar wat zijn deze richtlijnen? Bij Europees aanbesteden wordt een opdracht door een overheidsinstantie in de markt gezet, waarvan de waarde van de opdracht boven een bepaald bedrag ligt.

Een ander onderdeel van deze procedure is dat de opdrachten vooraf in het Europese Publicatieblad geplaatst moeten worden. Alle ondernemers uit de EU-lidstaten kunnen zich dan inschrijven op een opdracht. De opdrachten zijn dus ook beschikbaar voor andere landen, hiervoor is wel de eis dat de landen lid zijn van de GPA.

Drempelwaarden

De drempelwaarden voor Europese aanbestedingen verschillen per categorie, de drie hoofdcategorieën zijn zogeheten klassieke sectoren, speciale sectoren en concessies. Binnen deze categorieën zijn weer subcategorieën met hun eigen drempelwaarde.

In de categorie klassieke sectoren heb je bijvoorbeeld de subcategorie ‘leveringen en diensten voor de centrale overheid’. Het drempelbedrag ligt hiervoor op €144.000,-, dit is exclusief BTW.

Criteria

Even terugkomend op de criteria. Er zijn verschillende criteria die een opdrachtgever aan een opdracht kan hangen. Er zijn selectiecriteria, geschiktheidseisen, uitsluitingscriteria en gunningscriteria. Deze kan de opdrachtgever zelf bepalen.

De selectiecriteria gaan over het aantal opdrachtnemers, de opdrachtgever maakt een selectie van bedrijven die een offerte mogen uitbrengen. In de geschiktheidseisen komt naar voren aan welk bekwaamheidsniveau de opdrachtnemer moet voldoen wil hij in aanmerking komen voor de toewijzing.
Daarnaast heb je uitsluitingscriteria, welke betrekking hebben op persoonlijke omstandigheden van de opdrachtnemer, bijvoorbeeld de financiële positie. Tot slot de gunningscriteria. Aan de hand van deze criteria bepaalt de opdrachtgever wie de opdracht uiteindelijk toegewezen krijgt.

Hulp nodig?

Het hele aanbestedingsproces kan ingewikkeld zijn. Probid is een organisatie die bedrijven helpt in dit proces. Zij hebben ervaring met overheidsopdrachten en met Europees aanbesteden. De organisatie weet dus wat belangrijke criteria zijn en hoe ze hier op in kunnen spelen. Probid begeleidt organisaties in het aanbestedingsproces, waardoor je kansen als gegunde partij verhoogd worden.