Warehousing Nederland valt onder de noemer van contractlogistiek. Op dat laatste gaat dit artikel eerst in en vervolgens wordt warehousing behandeld.

Contractlogistiek

Onder logistiek verstaan we hier de activiteiten die te maken hebben met het vervoer en opslag van goederen en grondstoffen. Dan praten we niet alleen over fysieke goederen en grondstoffen, maar ook over vloeistoffen en gassen. Laatstgenoemden worden ook verplaatst via buizen, maar dat valt buiten onze definitie van logistiek hier. Voor het vervoer kunnen allerlei vervoermiddelen worden gebruikt, niet alleen die op wielen (inclusief treinen), maar ook schepen en vliegtuigen. Gezien vanuit een bedrijf praten over een logistieke keten van de plekken waar goederen/grondstoffen in ontvangst worden genomen tot aan de plaatsen waar goederen, die intussen een bewerking hebben kunnen ondergaan, worden overgedragen aan afnemers. Een bedrijf, maar ook andere typen organisaties, kan ertoe besluiten om een deel van de logistieke activiteiten uit te besteden. Er is een ruim aanbod van logistieke diensten, die allerlei vormen kunnen aannemen. Een bedrijf kan een contract sluiten met een logistieke dienstverlener, waarin wordt gespecificeerd welke activiteiten die dienstverlener gaat uitvoeren voor de opdrachtgever. We praten dan over contractlogistiek. Het genoemde contract kan bijvoorbeeld gaan over warehousing en daarop gaan we nu nader in.

Warehousing

Warehouse is het Engelse woord voor magazijn. Dus een gebouw voor de opslag van goederen. Een bedrijf kan natuurlijk zelf een magazijn hebben. Maar er zijn veel bedrijven die om uiteenlopende redenen, zoals vanwege de kosten, niet een eigen magazijn willen beheren. De dienst die bestaat uit het aanbieden van opslagruimte aan anderen wordt warehousing genoemd. Dat omvat dus alleen opslag. Als er aanvullende bewerkingen op de producten plaatsvinden, bijvoorbeeld inpakken, worden er andere namen gebruikt, zoals distributiecentrum en fulfillment-dienstverlener. Met name in het laatste geval gaat de dienstverlening vrij ver. Een warehouse bevindt zich normaliter op een plek die goed bereikbaar is. Als vrachtauto’s als vervoermiddel worden gebruikt, zal een warehouse bij voorkeur niet ver van een snelweg worden neergezet. Een warehouse zal in zo’n geval laadplatforms hebben, zodat goederen gemakkelijk in- en uitgeladen kunnen worden. Doorgaans staan in een warehouse magazijnstellingen die zijn toegespitst op het type goederen dat worden opgeslagen. Vaak worden pallets gebruikt voor het verplaatsen van goederen. Binnen warehouse zal men dan onder meer heftrucks gebruiken. Het klimaat binnen het warehouse zal zijn aangepast aan de goederen die zijn opgeslagen, zoals koeling indien nodig. We sluiten hiermee dit artikel af. Wil je meer weten over warehousing, dan is er online veel informatie te vinden. Zoek daarvoor met bijvoorbeeld de woorden warehousing nederland met een zoekmachine.

Categories: Ondernemen