Je hebt ongetwijfeld wel eens meegemaakt dat je door een ander schade hebt geleden. Dit kan bijvoorbeeld komen door een verkeersongeluk. Gelukkig heb je volgens de wet in veel gevallen recht op een schadevergoeding. Hoe hoog de schadevergoeding is, hangt af van de situatie. Dit ligt bij schade aan een product wat makkelijker. Echter kan het bijvoorbeeld ook voorkomen dat een ondernemer zijn winkel tijdelijk moet sluiten vanwege schade, in dat geval worden alle voor- en tegens tegen elkaar afgewogen, waarna een bedrag wordt bepaald. In dit artikel geven we enkele belangrijke voorbeelden waneer jij recht hebt op schadevergoeding.

Wanprestatie

Er is sprake van een wanprestatie wanneer iemand z’n afspraken niet nakomt. Dit kan een overeenkomst zijn op grond van de wet of op grond van de overeenkomst zelf, zoals een contract of mondelinge overeenkomst. Zo kan het zijn dat je een koopovereenkomst hebt gesloten en de tegenpartij het product niet, of niet op tijd heeft geleverd. Naast een product, kan het ook zijn dat je schade lijdt doordat een dienst niet of niet goed is uitgevoerd. In dat geval moet duidelijk zijn dat de geleden schade toe te rekenen is aan de persoon in kwestie.

Sepot

Wanneer je ten onrechte bent opgepakt, omdat je ergens van verdacht werd, heb je ook in veel gevallen recht op schadevergoeding. Als er is bewezen dat je onschuldig bent, dan wel niet is bewezen dat je schuldig bent, is er sprake van sepot. Je ontvangt dan een sepotbrief. Hierin staat dat je niet langer als verdachte wordt beschouwd, deze brief kan je gebruiken om een schadevergoeding te eisen. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vergoeding voor elke nacht dat je ten onrechte op het politiebureau hebt doorgebracht. Hiervoor dien je wel minimaal 15 uur achter elkaar op het politiebureau zijn vastgehouden. Tot 15 uur mag de politie je op het bureau vasthouden. De exacte hoogte van de schadevergoeding is van meerdere factoren afhankelijk, dit kan je door een advocaat laten onderzoeken.

Categories: Economie