Ieder jaar kunnen consumenten met hun zorgverzekering overstappen naar een andere zorgverzekeraar, zo ook vorig jaar. Uit een onderzoek van Vektis is echter gebleken dat ‘slechts’ 1,1 miljoen consumenten van deze kans gebruik hebben gemaakt.

Veel korting door het overstappen

Het overstappen kan tot veel kortingen en voordelen leiden, aangezien een groot deel van de zorgverzekeraars kortingen bieden of met behulp van een incentive, zoals een gratis tablet bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. Ten opzichte van het jaar ervoor, hebben echter minder consumenten hiervan geprofiteerd en zijn bij hun oude zorgverzekeraar gebleven. Waar in 2013/2014 6,5% is overgestapt, was dit in 2012/2013 nog 7,2%.

Minder aanvullende verzekeringen en meer basisverzekeringen afgesloten

Naast een lager aantal overstappers, is ook gebleken dat meer consumenten hebben gekozen voor de (goedkopere) basisverzekering dan een aanvullende. Vorig jaar koos 15,5% voor een aanvullende zorgverzekering, en dit jaar 14,3%. Opvallend is daarnaast dat het aantal consumenten met een extra (vrijwillig) eigen risico is gestegen, namelijk 15,4% ten opzichte van 11%.

Verwachting voor aantal overstappers 2014/2015

Uit het jaarverslag van Stichting Klachten & Geschillen Zorgverzekeringen is gebleken dat het de afgelopen periode regende met klachten over de zorgverzekeraars, met een stijging van 19%. De stijging is voornamelijk te verklaren door het verplichte eigen risico. Dit verplichte eigen risico blijkt namelijk steeds te stijgen (met bijvoorbeeld €350,- in 2013). Met deze onvrede, is dus de verwachting dat het aantal overstappers zal gaan stijgen, mede door de verwachting dat het aantal overstappers zal stijgen ten opzichte van 2013/2014.

Verwacht wordt dat steeds meer consumenten zich zullen oriënteren op een andere zorgverzekeraar vanwege de keuzevrijheid omtrent ziekenhuizen. De verwachting is dat steeds meer consumenten hier steeds meer belang bij zullen hebben.

Categories: Gezondheid