Dit artikel gaat over aandachtspunten bij het aanleggen van een wifi netwerk. We richten ons hier met name op het MKB. We sluiten het artikel af met een paragraaf over Ruckus, een producent van wifi producten. Maar eerst wat is een wifi netwerk.

Wat is een wifi netwerk

Wifi is draadloos ethernet. Vast (via kabels) ethernet bestaat al heel lang. Het trekken van kabels is echter kostbaar en in bepaalde situaties niet mogelijk. Dus werd wifi ontwikkeld. Dit maakt veel nieuwe toepassingen van digitale communicatie mogelijk, zoals emaillen vanaf je smartphone.

Toegang tot een wifi netwerk

De toegang tot een wireless netwerk loopt via een zogenoemd access point oftewel toegangspunt. Tot een access point is een verbinding draadloos en vanaf dat apparaat verloopt die verbinding via een kabel. Een belangrijk aspect van wifi is het bereik. Wifi is draadloos en daarom is dat normaliter niet echt groot. Maar toch kun je al lopend door je bedrijf bijvoorbeeld een WhatApp-verbinding hebben. Een wifi netwerk kan roaming toepassen. Als je dan buiten het bereik van een toegangspunt komt, wordt er automatisch een nieuwe verbinding opgezet via een ander toegangspunt.

Aandachtspunten bij de aanleg

We berken ons hier tot het access point. We noemden al het bereik. Als je vanaf ieder punt in een bedrijf wifi toegang wilt hebben, dan zal je daar met de plaatsing van toegangspunten rekening mee moeten houden. Eventueel kan je een additioneel apparaat gebruiken dat het bereik verlengt. Verder is het van belang hoeveel verbindingen er tegelijk via een toegangspunt moeten kunnen worden opgezet. En, wat zijn de toepassingen van die verbindingen. Als we bijvoorbeeld over email praten, dan is weinig capaciteit nodig. Het ontvangen van video online, streaming genaamd, stelt zwaardere eisen. Men dient dus na te gaan welke capaciteiten nodig zijn qua aantal verbindingen, de capaciteiten daarvan, de capaciteit van de vaste ethernetverbinding en de totale verwerkingscapaciteit van een toegangspunt.

Ruckus

We noemen hier Ruckus, omdat het een leverancier is met een heel breed productaanbod. Dat wil onder meer zeggen, dat ze alle apparatuur voor een compleet wifi netwerk in huis hebben. Ze bieden een netwerkmanagementsysteem voor het beheer van een geheel netwerk. Voor een bedrijf dat een wifi netwerk wil aanleggen, is dat heel belangrijk

Categories: Blog