De vergrijzing van de bevolking is al jaren een feit in Nederland. Dit betekent dat de zorg voor ouderen steeds belangrijker wordt, en er veel veranderingen in deze sector plaatsvinden. De vraag is: wat kunnen we verwachten van de toekomst van ouderenzorg? In dit artikel bespreken we 5 ontwikkelingen die naar verwachting invloed zullen hebben op de zorg voor ouderen.

Meer inzet van mantelzorgers en vrijwilligers

Het belangrijkste doel van ouderenzorg is om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. Dit kan alleen worden bereikt als er voldoende aandacht en tijd voor hen is. Aangezien de personeelstekorten in de zorg steeds groter worden, zal een toenemend aantal mantelzorgers en vrijwilligers nodig zijn om deze zorg te bieden. Zij zullen steeds meer ondersteuning krijgen, zodat het voor hen makkelijker wordt om te helpen waar nodig.

Meer inzet van technologie 

Technologie biedt vele mogelijkheden om ouderen te helpen en ondersteunen. Dit kan variëren van app’s tot slimme sensoren in de woning. Zo kan de zorg op afstand gemonitord worden en kunnen zorgverleners snel reageren als er iets mis is. Ook kunnen ouderen bijvoorbeeld met behulp van eHealth thuis hun gezondheid monitoren. Er zijn veel veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied, die de zorg voor ouderen makkelijker en efficiënter kunnen maken.

Meer training en begeleiding bij gebruik van technologie

Hoewel technologie veel kansen voor ouderen biedt, kan het voor sommigen nog lastig zijn om er goed gebruik van te maken. Het is dan ook belangrijk dat ouderen voldoende begeleiding en training krijgen om technologie op de juiste manier te gebruiken. Zorgverleners en mantelzorgers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, zodat ouderen het gevoel hebben dat ze hierbij ondersteund worden.

 

Sociaal netwerk door ouderen

Eenzaamheid is een groot probleem onder ouderen. Het hebben van een goed sociaal netwerk kan deze eenzaamheid verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren. Mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook het stimuleren van ouderen om deel te nemen aan activiteiten en het onderhouden van contacten kan helpen om eenzaamheid te verminderen.

Meer levensloopbestendige woningen

Een belangrijk onderdeel van de zorg voor ouderen is het bieden van een veilige en comfortabele woonomgeving. Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel met de nodige ondersteuning. Levensloopbestendige woningen en woonvormen zijn hierbij een belangrijke factor. Deze woningen zijn aangepast aan de behoeften van ouderen en bieden de nodige voorzieningen om veilig en comfortabel te wonen.

 

De zorg voor ouderen zal in de toekomst veel veranderingen ondergaan. De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers zal toenemen, waarbij technologie ouderen en hun mantelzorgers zal ondersteunen. We zien uit naar de vele mogelijkheden die zich op dit gebied zullen ontwikkelen, zodat ouderen de zorg en ondersteuning krijgen die ze verdienen.

Categories: Gezondheid