We zitten met z’n allen midden in de coronacrisis. Bedrijven proberen hun hoofd boven water te houden en medewerkers worden ziek. Voor veel mensen duurt het herstel van corona maanden. Er is nog veel onbekend over dit virus en zo moeten we ook de lange-termijn effecten afwachten. Wellicht krijg je met medewerkers te maken die na hun ziekte niet meer in hun oude functie terug kunnen keren en een aangepaste functie nodig hebben. Soms ligt het tempo in de herstelfase lager en dan is het belangrijk om met behulp van een loonwaardeonderzoek te bepalen wat een passend salaris is bij de aangepaste functie.

Wat is een loonwaardeonderzoek?

Met de loonwaarde wordt de economische waarde van de prestaties van de medewerker uitgedrukt. Als de prestaties van een medewerker zijn veranderd of verminderd als gevolg van ziekte of een handicap, bepaal je met een onderzoek de nieuwe economische waarde van de prestaties. Zo weet je als werkgever wat een passend salaris is bij de aangepaste functie. Een arbeidsdeskundige voert een dergelijk onderzoek uit. Dit onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van de huidige situatie en het meten van de competenties van de medewerker aan de hand van een online vragenlijst. Ook brengt de deskundige een bezoek aan je bedrijf en kijkt ter plekke naar de werksituatie van de medewerker. Vervolgens vindt een gezamenlijk gesprek met jou als werkgever plaats en met de werknemer. In een eindrapportage is het advies opgenomen, de loonwaarde en welke stappen kunnen worden ondernomen om de prestaties van je medewerker nog verder te verhogen.

Voordelen van een loonwaardeonderzoek

Het grote voordeel van een onderzoek naar de loonwaarde van je medewerker is, dat je een objectief advies krijgt. De medewerker krijgt op deze manier helderheid over de financiële gevolgen van zijn verminderde inzetbaarheid. Mocht je toch afscheid willen nemen van je medewerker, dan biedt dit onderzoek onderbouwing voor het UWV. Ook als je open staat voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt geeft een dergelijk advies je houvast.

Categories: Economie