Besluiten om een boerderij uit te breiden, bijvoorbeeld als de zaken goed gaan of wanneer er juist meer vee nodig is om genoeg omzet te blijven draaien, kun je niet zomaar doen. Er zijn steeds meer wetgevingen waar een boer rekening mee moet houden bij het dagelijkse werk op de boerderij, maar zeker ook als er sprake is van veranderingen, vooral uitbreidingen, op het bedrijf.

Strenge regelgeving

Het is voor veel boeren niet eenvoudig om het hoofd boven water te houden. Er worden landelijk en Europees steeds strengere regels opgelegd als het gaat om milieuaspecten. Deze zijn nodig om de grond en de lucht niet nog veel verder te vervuilen, zoveel is waar, maar brengen boeren regelmatig ook in de problemen. Want hoe kunnen zij hun bedrijf winstgevend houden als zij niet verder mogen uitbreiden, of zelfs verplicht moeten krimpen? Hoe kunnen zij de investeringen die nodig zijn om aan alle regels te voldoen ooit terugverdienen, als er steeds minder dieren mogen worden gehouden?

Het is een lastige spagaat waar menig boer zich in bevindt, en waarvoor de antwoorden helaas niet zomaar voor het grijpen liggen. Er wordt actiegevoerd om de problematiek op de politieke agenda te krijgen, en vanuit belangenorganisaties wordt er volop overlegd, zodat niet nog meer boerenbedrijven noodgedwongen de deuren hoeven te sluiten.

Fosfaatrechten mogen worden uitgewisseld

Een groot deel van de problemen wordt veroorzaakt door de regeling met betrekking tot fosfaatrechten die door de overheid in het leven is geroepen. Deze komt er in het kort op neer dat iedere veehouder een bepaald aantal rechten heeft ontvangen die betrekking hebben op de hoeveelheid fosfaat die het bedrijf mag uitstoten. Deze rechten corresponderen met het aantal dieren dat deze uitstoot veroorzaakt.

Deze rechten zijn gebaseerd op de hoeveelheid vee die een boer een aantal jaar geleden had. In de tussentijd kan er echter het een en ander zijn veranderd. Er zijn tal van boeren die in de jaren erna hebben uitgebreid, maar plotseling te weinig rechten hadden om hun vee te kunnen behouden. Daar staat echter tegenover dat er ook boerenbedrijven zijn die de hoeveelheid vee die zij houden juist hebben afgebouwd, en dus eigenlijk meer rechten hebben ontvangen dan zij kunnen gebruiken.

Het goede nieuws is dat de rechten van de ene boer op de andere verkocht mogen worden. Helaas worden deze bij iedere verkoop wel flink afgeroomd, het is tenslotte het doel van de overheid om de uitstoot van fosfaat nog verder te beperken, maar fosfaatrecht kopen kan voor boeren toch ervoor zorgen dat zij hun bedrijf kunnen blijven runnen. Om de boeren met elkaar in contact te brengen zijn platforms opgericht waar vraag en aanbod samenkomen.

Categories: Overig