De hulp van een professionele ergotherapeut kan in verschillende situaties wenselijk zijn. In de basis biedt een ergotherapeut hulp bij lichamelijke en/of psychische beperkingen. Iemand kan bijvoorbeeld te maken hebben gehad met een ernstig ongeluk, waarbij hij of zij in een rolstoel terecht is gekomen. In zo’n geval biedt ergotherapie uitkomst, om niet te hoeven verhuizen vanuit je veilige en vertrouwde omgeving. Het is het laatste waaraan je wilt denken na zo’n ingrijpend ongeluk! Met ergotherapie leer je om te gaan met een beperking. Zo’n beperking kan ook voortkomen uit corona. In dit artikel lees je er meer over. 

 

Corona zorgt voor benauwdheid en vermoeidheid

Corona kan verschillende beperkingen met zich meebrengen. In die zin, dat corona je benauwd kan maken in de periode dat je te maken hebt met het virus. Op het moment dat je enigszins hersteld bent en je werk weer probeert op te pakken, zal al snel duidelijk worden dat corona voor meer problemen zorgt. Denk bijvoorbeeld ook aan hevige vermoeidheid en een sterk aangetaste conditie in de maanden nadat je ziek bent geweest. Het geeft aan, dat corona je voor langere tijd beperkingen oplevert. 

 

Leren omgaan met de beperkingen van corona

Ergotherapie kan helpen om te leren omgaan met de beperkingen die voortkomen uit de besmetting met het coronavirus. Hoe voorkom je dat je al bij de lunchpauze ernstig vermoeid bent? Hoe kun je het werk langzaamaan weer oppakken, ondanks dat je conditie nog lang niet op het oude niveau zit? Het zijn typische voorbeelden van vragen die een ergotherapeut met je probeert te beantwoorden. Per persoon zal het antwoord op dergelijke vragen verschillen. Juist daarom is het advies van een professionele ergotherapeut zo waardevol! Informatie die je op het internet vindt is vaak maar relevant voor een kleine groep mensen die te maken hebben gehad met corona.