Bij de afwikkeling erfenis kan er veel op uw pad terecht komen. U kunt te maken krijgen met een notaris, een executeur of een bewindvoerder. Het is daarom belang dat u van te voren weet hoe een afwikkeling erfenis in zijn werk gaat. Als er namelijk geen erfgenaam of erfgenamen bekend zijn, dan kan de overheid de afwikkeling op zich nemen. Bij de afwikkeling van een erfenis komen er dus meerdere mensen bij dat proces kijken. Zowel familieleden als niet familieleden.

Wij hebben daarom een aantal tips op een rijtje gezet dat van belang is om ruzies te voorkomen en alles zo goed mogelijk vast te laten leggen.

Wie zijn er bij de afwikkeling betrokken?

Om ten beginnen is er een notaris in beeld. Hij of zij stelt het testament op en is bij de afwikkeling van een erfenis een onpartijdige adviseur. Wanneer het gaat om uw eigen erfenis dan komt er een bewindvoerder aan te pas. U kunt over een deel van de erfenis bewind laten instellen. Dat geldt ook voor wanneer u vindt dat als uw erfgenaam (nog) niet verantwoord met de erfenis om kan gaan. Denk aan kinderen die nog te jong zijn. Of als er iets speelt rondom geestelijke problemen of een verslaving aan bijvoorbeeld drugs.

Dit kan dan is een testament worden vastgelegd. Dat kan gedaan worden totdat de erfgenaam 25 jaar is. De erfgenaam kan dan pas beschikken over de bezittingen van een overledene als hij of zij de vastgestelde leeftijd heeft bereikt. In de periode voor die leeftijd neemt de bewindvoerder die taak over.

Als er iemand is overleden moet er veel geregeld worden. Een verdrietige periode is aangebroken. Denk aan het regelen van de begrafenis of een crematie. Echter komen hier ook de betalingen van schulden en de verdeling van goederen bij kijken. In het testament kunt u iemand aanwijzen die de erfenis regelt. Dat noemen we een executeur.

Familie ruzies voorkomen bij verdeling erfenis

Om alles in goede harmonie te laten verlopen, is het de beste optie om alle erfgenamen als gelijke te behandelen. Mocht u wel een bepaald persoon in het bijzonder willen zetten, doordat hij of zij altijd voor u klaarstaat. Dan kunt u ook kiezen om een schenking te doen bij leven. Laat ook zoveel mogelijk schriftelijk vastleggen. Dit kan bijvoorbeeld in een testament. Het is verstandig om zo min mogelijk vage mondelinge beloftes te doen. De kans op discussies en eventuele ruzies is een stuk kleiner, wanneer alles op papier staat. Zorg er wel altijd voor dat het testament actueel is.

 

Wat te doen bij waardevolle spullen?

Als het gaat om een erfenis verdeling van waardevolle spullen dan is het belangrijk om dit te bespreken met uw erfgenamen. Ruzies kunnen namelijk voorkomen worden wanneer dit soort onderwerpen, als de verdeling van spullen, bespreekbaar worden gemaakt. Overleg daarom van te voren met de erfgenamen of ze waarde hechten aan bepaalde zaken en maak hiervan een lijst. Bespreek met alle erfgenamen gezamenlijk op welke manier de spullen worden verdeeld.

Met deze tips zorgt u en uw erfgenamen ervoor dat een afwikkeling van de erfenis goed en vredig verloopt.

Categories: AlgemeenBlog