Nieuwetijdskinderen heb een goed gevoel om de gevoelens en emoties van anderen op te pikken. Je zou een nieuwetijdskind kunnen omschrijven als een kind wat buitengewoon empathisch is, helder voelend en zelfs telepathisch.

Ieder mens neemt zijn wereld om zich heen zintuigelijk waar maar nieuwetijdskinderen nemen ook de wereld waar die we niet met onze zintuigen kunnen waarnemen. Dit is de onzichtbare wereld die wordt gevormd door gevoelens, energieën en stemmingen.

Je zou kunnen stellen dat bij nieuwetijdskinderen de intuïtieve waarneming goed ontwikkeld is. Zo voelen ze het bijvoorbeeld aan als iemand zich anders gedraagt dan deze persoon zich van binnen voelt.

Nieuwetijdskinderen voelen vaak de behoefte om mensen met elkaar te verzoenen indien zij tegengestelde belangen waarnemen of in het geval van conflicten, bijvoorbeeld tussen de ouders. Vaak wordt van nieuwetijdskinderen dan ook gezegd dat ze vroeg wijs zijn voor hun leeftijd. Ze zijn emotioneel soms verder ontwikkeld dan volwassenen. Je zou kunnen stellen dat nieuwetijdskinderen een hoog EQ hebben (emotionele intelligentie).

De rol die een nieuwetijdskind bij een conflict aanneemt is die van iemand die helpt om bruggen tussen andere mensen te slaan. In een soort therapeutische rol. Dit waar ‘gewone’ kinderen eerder weg zullen lopen van conflicten of zullen vragen om te stoppen. Het is niet dat het nieuwetijdskinderen de confrontatie aangaat of partij kiest voor iemand. Het nieuwetijdskind wil verzoenen en harmonie creëren.

Nieuwetijdskinderen zijn echt gevoelsmatig ingesteld en zullen maar weinig rationele beslissingen nemen. Waar ze moeite mee hebben zijn structuren die door anderen zijn opgelegd. Ze hebben mentale ruimte nodig zodat er ruimte is voor hun intuïtie.

Nieuwetijdskinderen zijn vaak erg intelligent of hoogbegaafd. Je zult ze echter niet betrappen op overmatige analyses. Het is het gevoel wat gevolgd wordt en niet de ratio. Nieuwetijdskinderen hebben dan ook moeite op zich aan te passen aan een omgeving die gedicteerd wordt door het denken van rationeel uitgedachte en vooropgestelde structuren. Dit zijn omgevingen waar andere intelligente kinderen, zoals kinderen met autisme, zich prettig voelen. Dergelijke omgevingen zijn echter ziekmakend voor nieuwetijdskinderen. Ze zullen zich beroerd voelen wat zich kan vertalen in bijvoorbeeld gedragsstoornissen.

Een nieuwetijdskind zal ook erg zijn (emotionele) koers varen en zich niet van de wijs laten brengen door wat anderen vinden of er over te zeggen hebben. Ook al zouden ze het willen ze hebben vaak wel het onvermogen zich aan te passen aan omgevingen van opgelegde structuur. Zoals bijvoorbeeld op school. Hierdoor kan een nieuwetijdskinderen overkomen als rebels of eigenzinnig. Het is echter niet de bedoeling van het nieuwetijdskind om een rebel te zijn. Het is echt het onvermogen om zich aan te passen wat ze als kleine rebelletjes doet lijken. Het kind is gewoon zichzelf.

Nieuwetijdskinderen zijn veel minder gevoelig voor autoriteit, discipline en dwang dan andere kinderen. Dit kan op school problemen geven. Dit komt omdat zij denken en handelen vanuit het gevoel en emoties en minder gevoelig zijn voor angst (voor straf bijvoorbeeld) of de autoriteit die een leraar op ze zou moeten hebben. 

Wat nieuwetijdskinderen nodig hebben is een plek waar ze hun spirituele energie en ideeën kwijt kunnen. Omdat ze ook creatief zijn bloeien ze op met activiteiten waar ze hun creativiteit kwijt kunnen. In de juiste omgeving zijn nieuwetijdskinderen zachtmoedig in de omgang. In de verkeerde omgeving kunnen ze hun gevoelens niet voldoende uiten en kan de omgeving ze ernstig in verwarring brengen en ze kunnen daarbij op veel onbegrip stuiten. Indien opvoeders dit niet aanvoelen en het nieuwetijdskind in een verkeerde omgeving houden dan kan het kind behoorlijk vervreemden van zijn wereld om hem heen. Ze zullen zich eenzaam en onbegrepen gaan voelen. Zeker als er disciplinaire straffen opgelegd gaan worden voor dergelijk gedrag bestaat er het risico dat het kind buiten de boot zal vallen en hier ook op volwassen leeftijd nog last van zal hebben.

Een ander kenmerk waaraan een nieuwetijdskinderen te herkennen zijn, zijn de wijze uitspraken (voor de leeftijd). Hierbij kunnen ze al op zeer jonge leeftijd filosofische levensvragen stellen. Zo kan een kind van 3 of 4 zich hardop afvragen waarom we als mensheid op de aarde zijn, wat het doel van het leven is en wat zijn rol in dit geheel is.

Nieuwetijdskinderen kunnen slecht omgaan met oneerlijkheid. Ze voelen feilloos bedrog of leugens aan. Ze kunnen hier moeilijk mee omgaan. Hoe kunnen anderen zomaar toelaten dat een ander ze voorliegt? Ze hebben dan ook een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Zoals gezegd zijn nieuwetijdskinderen creatief. Dit uit zich niet alleen via knutselwerkjes en dat soort dingen maar ook in het komen met originele oplossingen voor problemen. Van die oplossingen waar volwassenen zelf nog niet aan gedacht hadden.

Nieuwetijdskinderen voelen zich ook erg aangetrokken door de natuur. Waar de ouders de deur achter zich dichttrekken en in een rechte lijn naar de auto lopen zal een nieuwetijdskind achterblijven. Bij het omkijken zit het nieuwetijdskind bij een klein bloemetje wat in bloei staat. En weet hierbij te vertellen dat dit gisteren nog niet in bloei stond. Ze hebben namelijk ook veel oog voor detail. Zit je haar anders dan zal een nieuwetijdskind dit direct opmerken. Staat er een vaas op een andere plek? Het nieuwetijdskind zal dit bij het binnenlopen van de huiskamer direct opvallen.

Wil je meer weten over nieuwetijdskinderen en wil je weten of jouw kind een nieuwetijdskind is? Dan kunnen we je dit artikel: https://jouwmysterie.nl/nieuwetijdskind/ aanbevelen.

Categories: Blog