Het is niet het meest gangbare beroep maar dat doet niet af aan het belang ervan: begrafenisondernemer. Het aantal uitvaarten in Nederland maakt jaarlijks een groei door, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De reden? Vergrijzing. Begrafenisondernemers spelen hierop in, zo blijkt uit de cijfers. Het CBS heeft berekend dat het aantal uitvaartondernemingen tussen 2007 en 2017 met bijna 80 procent is toegenomen. Steeds meer mensen kiezen dus voor een loopbaan als begrafenisondernemer terwijl het lang niet altijd bekend is wat deze baan precies inhoudt. In dit artikel besteden we daarom aandacht aan wat een begrafenisondernemer precies doet.

Adviseren en organiseren

Als begrafenis ondernemer ben je verantwoordelijk voor het hele uitvaartproces van een overledene. Dit begint al bij de verzorging van de overledene, ook wel bekend als het afleggen. Afleggen kan gedaan worden door familieleden, maar het is ook mogelijk dat zij dit laten doen door een begrafenisondernemer. Wanneer het lichaam eenmaal is afgelegd, zal de overledene natuurlijk ergens opgebaard moeten worden. Ook dit is een onderdeel waar een begrafenisondernemer zich vaak over ontfermd.

Ook het regelen en in goede banen leiden van de uitvaart zelf valt binnen het takenpakket van de begrafenis ondernemer. Voordat wordt begonnen met de organisatie, wordt uiteraard eerst een gesprek gepland tussen uitvaartondernemer en nabestaanden. Zij kunnen dan aangeven wat hun wensen zijn zodat de begrafenisondernemer deze in acht kan nemen. Vervolgens kan de begrafenisondernemer starten met de organisatie van het afscheid. Wat dat precies inhoudt? Denk bijvoorbeeld aan praktische zaken als het regelen van een rouwauto, een ruimte voor de afscheidsdienst, rouwkaarten of bijvoorbeeld een rouwadvertentie. Tijdens de uitvaart zelf is de begrafenisondernemer een aanspreekpunt voor de aanwezigen en ook voor het personeel dat betrokken is bij de uitvaart (denk bijvoorbeeld aan de kistdragers of de chauffeur van de rouwauto).

Wanneer je kiest voor een baan als begrafenisondernemer is het van belang om organisatorisch erg sterk te zijn. Je zult je gaan bezighouden met veel verschillende werkzaamheden en moet daarin altijd het overzicht behouden. Bovendien moet je communicatief vaardig zijn, omdat je met veel verschillende mensen te maken krijgt. Tot slot is het van belang om empathisch te zijn maar ook afstand te kunnen bewaren wanneer je wordt geconfronteerd met een overlijden.

 

Categories: Blog