Als je je smartphone laat verzekeren moet je wel rekening houden met een aantal voorwaarden. In de meeste gevallen wordt de oorspronkelijke aankoopprijs vergoed wanneer je telefoon gestolen is of wanneer je je telefoon verliest. Wanneer de huidige waarde of de dagwaarde lager is dan 50% van de oorspronkelijke prijs, dan wordt op dit moment ook de dag waarde uitgekeerd. Er geldt altijd een eigen risico van 50 euro.

Een smartphone verzekering geeft je dekking voor verlies en diefstal, maar ook bij beschadiging door bijvoorbeeld een brand, storm of neerslag. Wanneer je telefoon gestolen is, heeft de verzekering hier wel een bewijs van nodig. Ee bewijsschrift is in dit geval een afschrift van het proces verbaal of een bewijs dat je aangifte hebt gedaan. Bij schade moet aangetoond kunnen worden wat de omvang van de schade is.

Niet gedekt

Wat niet meegenomen wordt in een smartphone verzekering zijn beschadigingen door bijvoorbeeld slijtage, schrammen, krassen en deuken. Eigenlijk alle schade wat kan komen door dagelijks gebruik. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de verzekering telkens een nieuwe telefoon voor je vergoed wanneer jij heel erg onvoorzichtig met je telefoon omgaat. Daar is een verzekering niet voor bedoeld.

Vergoedingen door de verzekering

Wanneer je smartphone beschadigt is zal de verzekering de herstelkosten vergoeden. Zijn de kosten om het toestel te herstellen te hoog, dan is er sprake van totaal verlies en zal de nieuwwaarde vergoed worden. Is de huidige waarde van je smartphone minder dan 50 procent van de nieuwwaarde? Dan wordt de dagwaarde vergoed. De waarde van de overige restanten wordt op het vastgestelde schadebedrag in mindering gebracht. Denk er wel om dat bij iedere schade een eigen risico van 50 euro geldt.