Het kan ongelooflijk moeilijk zijn om iemand dicht bij je te verliezen. Voor wie daarnaast nog verantwoordelijk is voor het regelen van de uitvaart en persoonlijke zaken, zijn de emoties vaak overweldigend.
Het is handig een lijstje te volgen , een ‘checklist overlijden’, met zaken waarvoor moet worden gezorgd nadat iemand is overleden. Het kan ook handig zijn je te laten bijstaan door een uitvaartbegeleider.

Wat te doen als iemand dierbaars sterft?

Het is belangrijk dat u een wettelijke verklaring voor het overlijden krijgt. Dit wordt meestal uitgeschreven door een arts. Vervolgens is het belangrijk dat u, indien van toepassing, alles regelt betreft orgaandonatie. Orgaandonatie is tijdgevoelig, dus dit is een gebied waar het belangrijk is om snel te handelen. Belangrijk daarna is dat u vrienden en familie op de hoogte brengt. Dit kan persoonlijk of via de telefoon. Anderen kiezen voor een e-mail of sms mogelijk gevolgd door een aan huis bezorgde rouwbrief. Doe waar u zich goed bij voelt. Als laatst is het noodzakelijk dat u een rouwcentrum belt. Doordat er veel moet veel geregeld worden, kan een rouwcenter belangrijke taken uit handen nemen. Zij volgen een checklist overlijden dat veel ruimer is dan het organiseren van de begrafenis, crematie of herdenking zoals:
– Het vervoer van de overledene van woonplaats, ziekenhuis naar het funerarium.
– De verzorging en de op baring van de overledene.
– Het bestellen van een kist of urne.
– Het regelen van ceremoniemeesters en/of rouwwagens.
– Het plaatsen van bloemen bij de uitvaartdienst.
– Opstellen, drukken en bezorgen van de rouwbrief.
– Het organiseren van een rouwmaaltijd.
– Het organiseren van begrafenissen voor andere culturen of geloofsbelijdenissen.

Administratie bij overlijden

Op vrij korte termijn moeten een aantal administratieve formaliteiten in orde worden gebracht. Uittreksels van de overlijdensakte heb je voor een aantal zaken nodig.
(Denk maar aan: de burgerlijke stand,banken en verzekeringsmaatschappijen,
het ziekenfonds,de werkgever van de overledene,…)
Het uitvaartcenter heeft ook hiervoor de nodige kennis bij deze administratieve rompslomp.

Kosten uitvaartbegeleiding

Er komen heel wat formaliteiten op je af. Je bent emotioneel betrokken dus wat je niet kan hebben is een peperdure afrekening. Het is noodzakelijk dat de begrafenisondernemer de kosten ook met de familie bespreekt. Steeds meer mensen nemen een uitvaartverzekering, maar er bestaan grote verschillen qua wensen en kosten voor een uitvaart!

Categories: Zorg