Allereerst: wat is een hermafrodiet? Van elke 4500 baby’s die wereldwijd worden geboren, heeft één baby zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen. Dit wordt dan een hermafrodiet of interseksueel genoemd. Bij mensen ontstaat deze afwijking tijdens de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder. Het ontstaan van deze afwijking kan verschillende oorzaken hebben, op het niveau van de chromosomen of door een verstoring in de hormoonhuishouding van de foetus. Sociaal en medisch gezien heeft interseksualiteit nogal wat gevolgen voor de persoon zelf en de omgeving.

Een verschijnsel van alle tijden

Het woord hermafrodiet komt van de Griekse naam Hermaphroditus. Dit was een god die volgens de mythes was gecreëerd door de versmelting van een mannelijk godenkind en een waternimf. Dit verhaal is een van de bewijzen dat dit verschijnsel al zo oud als de mensheid is. In verschillende culturen nemen interseksuelen een aparte positie in. De filosoof Plato zag dit als een derde geslachtsvorm. Bij de hindoes hebben hermafrodieten de rol van raadgevers, omdat ze zowel de zaak van de vrouwelijke als de mannelijke kant kunnen bekijken.

 

Van buiten niet altijd zichtbaar

De uiterlijke kenmerken zijn bij een hermafrodiet niet eenduidig. Dit verschilt sterk per geval. Hermafrodieten zijn meestal onvruchtbaar. Een interseksueel waarbij beide geslachtsorganen inwendig en uitwendig volledig tot ontwikkeling komen, komt maar heel zelden voor. Vaak volgroeit een van de geslachtsorganen meer dan de ander. Of uitwendig ontwikkelt zich één van de twee geslachtsorganen en inwendig de ander. Daarom is het lastig te zien of iemand tweeslachtig is of niet.

Wat is een hermafrodiet? Van buiten een vrouw, van binnen een man?

Een voorbeeld hiervan zijn mensen met AOS, het Androgeen Gevoeligheid Syndroom. Een persoon heeft dan de mannelijk xy-combinatie chromosomen. Maar door ongevoeligheid voor de mannelijke hormonen, ontwikkelt het lichaam zich aan de buitenzijde als vrouw. Uiterlijke kenmerken die bij een vrouw duiden op AOS, zijn bijvoorbeeld bijna of geen lichaamsbeharing en geen transpiratiegeur. Maar vaak wordt pas, als in de pubertijd de menstruatie uitblijft, de afwijking ontdekt.

Transformatie naar één  geslacht

Wat is een hermafrodiet? Vanuit voorgaande beknopte analyse is in ieder geval duidelijk geworden, dat deze vraag niet te beantwoorden is vanuit een aantal specifieke lichamelijke kenmerken. Wordt bij een baby tweeslachtigheid ontdekt, dan wordt gekeken of het mogelijk is de geslachtorganen eenduidig te maken. Dit kan onder andere met behulp van plastische chirurgie en hormoontherapie.

Categories: Gezondheid