Veel studenten genieten erg van het studentenleven. Maar na 4 jaar moet iedere student er aan geloven, de studie moet afgerond worden met een scriptie. Veel studenten kijken hier erg tegenop.

Scriptie schrijven is niet makkelijk

Het een student die een scriptie schrijft gaat door verschillende lastige fases. Het begint met het vinden van een interessant, maar niet al te moeilijk onderwerp. Als het onderwerp eindelijk is gevonden moet een student bepalen hoe hij zijn onderzoek gaat doen. Gaat hij voor interviews, enquêtes of nog een andere manier om data te verzamelen.

Als het onderzoek is uitgevoerd moet het onderzoek opgeschreven worden. Dit is misschien wel de belangrijkste stap. Je kunt nog zo’n goed onderzoek hebben gedaan, maar als je het niet goed verwoordt, dan krijg je alsnog een onvoldoende. Aangezien dit bijna het einde van het scriptietraject is, kunnen veel studenten het niet meer opbrengen om hier genoeg aandacht aan te schenken.

Scriptie nakijken door professionals

Hier spelen bedrijven handig op in. Zo schieten de bedrijven die scripties nakijken erg in trek bij studenten. Studenten sturen hun scriptie naar deze bedrijven op en betalen vaak honderden euro’s. Een professional gaat dan met de scriptie aan de slag. Zinnen worden leesbaar gemaakt, taalfouten worden uit de scriptie gehaald en de structuur wordt aangescherpt. Er zijn zelfs bedrijven die ook de inhoud van scripties verbeteren, maar dit is niet toegestaan door universiteiten.

Ook universiteiten hebben eigen nakijkservice

De Vrije Universiteit Amsterdam is bang voor de opkomst van deze bedrijven: “studenten doen bij het schrijven van hun masterscriptie steeds vaker een beroep op hulp van buitenaf.” en is  een eigen redigeerservice begonnen. Hierdoor hoop de VU controle te kunnen houden op de hulp die studenten krijgen.

Aangezien de redigeerservice van de VU vele malen duurder is en een hoge wachttijd heeft lijken ze hiermee de plak mis te slaan.

Toekomst van scriptie nakijken?

Door de enorme werkdruk voor studenten zullen ze externe hulp in blijven schakelen. Ook, het laten nakijken van scripties zal in de toekomst worden gedaan door externe bedrijven. Eigen nakijkdiensten zoals die van de VU, zal daar weinig aan veranderen.

Categories: Opleiding