Veel ouders onderschatten het nut van een bezoek aan de tandarts met hun kinderen, zeker als deze nog jong zijn of in de pubertijd zitten. Pas vanaf een jaar of eenentwintig zijn de tanden van een kind enigszins volwassen te noemen, waardoor de kans op gaatjes en andere complicaties aan het gebit zal afnemen. Tot die tijd is het van groot belang om voor een periodieke controle langs de tandarts te gaan met uw kinderen, ook als uw kinderen hier niet op zitten te wachten. Voor veel kinderen is een bezoek aan de tandarts eng, door de diversiteit aan attributen die een tandarts in de behandelkamer heeft liggen, het feit dat een vreemde man of vrouw in het gebit van een kind bezig is, enzovoorts. Toch kunt u met een periodieke controle veel erger leed voorkomen voor uw kinderen! Het is immers absoluut niet fijn, als een kind al vroegtijdig een gaatje moet laten vullen of een wortelkanaalbehandeling moet laten uitvoeren.

Een goede toekomst met een periodieke controle

Wanneer u vroegtijdig begint met het bezoeken van de tandarts voor een periodieke controle met uw kinderen, heeft u kind hier later profijt van volgens een tandarts uit Groningen. Doordat het gebit van jongs af aan goed wordt onderhouden, is de kans veel kleiner dat uw kinderen op latere leeftijd gaatjes of andere complicaties krijgen, dan wanneer u nauwelijks naar een tandarts gaat voor een periodieke controle. Gaatjes kunnen namelijk ook bij een melkgebit al nadelig zijn voor de vitaliteit van het latere gebit van een kind! Vaak wordt het aangeraden om eens per half jaar voor een periodieke controle langs de tandarts te gaan. Op latere leeftijd, na de pubertijd, heeft u over het algemeen voldoende aan een bezoek per jaar voor een controle.

Angst voor de tandarts

Vindt u kind het verschrikkelijk om naar de tandarts te gaan voor een periodieke controle? Probeer uw kind eerst te overtuigen van het belang van zo’n controle. Mocht dit geen zin hebben, dan kunt u de hulp inschakelen van een kindertandarts. Een kindertandarts is logischerwijs gespecialiseerd in het behandelen van de gebitten van jongere kinderen. Doordat een kinderarts op een kindvriendelijke manier met de kinderen omgaat is het voor een kind veel minder eng om de tandarts te bezoeken. Daarbij maakt het kind al op jonge leeftijd kennis met de verschillende attributen bij een tandarts, wat het op latere leeftijd minder eng maakt om de tandarts te bezoeken.

Categories: Gezondheid