Het belang van BHV op de werkvloer

Ieder jaar verliezen ruim 3.000 Nederlandse werknemers het leven aan een werkgerelateerde ziekte. Een onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCB) wijst uit dat het bij de grootste groep slachtoffers (1.350 per jaar) gaat om kanker, welke veroorzaakt wordt door het werken met asbest Read more…