In Nederland zijn koeien een van de meest gehouden dieren op de boerderij. Koeien worden gebruikt voor het vlees, de melk en voor hun huid. Het is erg belangrijk om de koe goed gezond te houden, want op die manier levert hij het meeste op. 

Gezonde koeien

Een gezonde koe eet veel en produceert de verwachte hoeveelheid melk. Daarnaast loopt zij makkelijk en heeft ze geen diarree. Omdat er veel wordt gevraagd van de koeien, is het niet zo gek dat er wel eens wat aan mankeert. Hoe eerder een zieke koe geholpen is, hoe sneller deze weer in de running is om bijvoorbeeld voldoende melk te produceren. 

Het leven van een melkkoe

Als een koe wordt geboren als melkkoe, staat haar geen lang leven te wachten. Gemiddeld worden melkkoeien na vijf of zes jaar naar de slacht gebracht en dan wordt ze vervangen door een jonge koe. In feite zit een koe continu in een cyclus. De boer wil zo veel mogelijk melk uit de koe krijgen. Om de productie optimaal te houden, moet er elk jaar opnieuw een kalfje geboren worden. De koe wordt kunstmatig drachtig gemaakt. Na de geboorte van de kalf wordt deze bij de moeder weggehaald, zodat de boer met behulp van een melkslang de melk uit de uier van de koe kan halen. Momenteel gaan de meeste melkkoeien niet langer mee dan vier of vijf jaar. Na deze jaren is de melkproductie vaak minder geworden. Ook ervaart de koe problemen met de vruchtbaarheid of problemen met de uiergezondheid. 

Goede gezondheid

Voor een boer is het erg belangrijk dat zijn koeien goed gezond zijn. Als er een zieke tussen zit, zal de boer ervoor zorgen dat deze zo snel mogelijk weer beter gemaakt wordt. Als melkkoe op een boerderij zal de koe dus altijd de best mogelijke zorg krijgen, omdat de boer het beste met de koe voor heeft. Niet alleen levert dit veel voordelen op voor de koe, maar ook voor de boer. De boer haalt namelijk alleen maar winst uit gezonde koeien. 

Categories: Blog