Middels een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) worden de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een organisatie in kaart gebracht en geëvalueerd. Bij de evaluatie wordt in kaart gebracht hoe gevaarlijk een risico is, hoe vaak het voor zou kunnen komen en hoeveel medewerkers er betrokken bij kunnen zijn. Met een deugdelijke RI&E komen risico’s aan het licht en de mogelijke oplossingen.Up-to-date


Een RI&E moet altijd up to date zijn. Met een dynamische RI&E blijft je altijd bij. Je moet aanpassingen maken wanneer het werk, de werkwijze, de werkplek of de organisatie is veranderd. Er is geen exacte ‘houdbaarheidsdatum’. Maar doorgaans is na 3 tot 5 jaar de RI&E altijd wel verouderd. Bij de RI&E hoort een plan van aanpak. Hierin staat wie wat gaat doen en wanneer. Dit om de risico’s te beperken. Dit pva moet elkaar worden geüpdatet.

Betrek de medewerkers

Uiteindelijk gaat het erom dat de medewerkers veiliger werken en risico’s worden geëlimineerd. Het is dan ook handig om juist de medewerkers erbij te betrekken. Dit kan door het gedeelte waarover hun werk gaat, samen in te vullen. Het is nodig dat de maatregelen beschikbaar worden gesteld in de organisatie, maar de medewerkers moeten ook met deze maatregelen gaan werken. Hier moeten zij dus vanaf weten. Tot slot hebben medewerkers het recht om het plan van aanpak in te zien. Stel deze in de organisatie daarom ook beschikbaar.

 

Branche


Binnen een branche zijn verschillende werkzaamheden die overlappen. Hierdoor is er in bepaalde branches een branche-RI&E. Dit zijn vragenlijsten die al gericht zijn op een speciale branche. Deze lijsten zijn gemaakt door deskundigen en zijn reeds goedgekeurd door werkgeversorganisaties en vakbonden. Met een RI&E Instrument is het gemakkelijk om alle informatie te centraliseren en om een leidinggevende en medewerkers diverse RI&E lijsten in te laten vullen.

Let op: de RI&E van organisaties met meer dan 25 medewerkers, moet getoetst worden door de arbodienst.

 

Sturing


Evalueer regelmatig wat de voortgang is van de RI&E en hoe je hierop dient bij te sturen. Dit kan bijvoorbeeld middels een periodieke rapportage over de afspraken van het plan van aanpak.

Categories: Economie