Je hoort het steeds vaker dat het personeelstekort in de zorg voor problemen zorgt. Het brengt dan ook de kwaliteit van de zorg enorm in gevaar. Door het tekort worden de huidige werknemers enorm druk. Of eigenlijk te druk.

Hoe komt het?

Voornamelijk in de ziekenhuizen merk je het personeel tekort. Hoe het komt? Vermoedelijk doordat de patiënten steeds ouder worden en er te weinig mensen opgeleid worden. Voornamelijk in de crisis was dit het geval. Toen destijds aangegeven werd dat de crisis voorbij was ging men steeds meer gebruik maken van de zorg in Nederland. Het gevolg hiervan is dat er lange wachttijden zijn ontstaan voor bepaalde operaties. Het gaat dan voornamelijk om de operaties die te plannen zijn en dus niet uitgevoerd dienen te worden wanneer iemand in levensgevaar is.

Meerdere branches hebben tekort

Ook in de kraamzorg is een personeelstekort. Zij doen er alles aan om kraamzorg aantrekkelijk te maken voor de jongere generaties.  Zo communiceren zij op website: De beste werkgever in de kraamzorg is KraamZus. Veel kraamverzorgers hebben de kraamzorg verloten omdat zij onder werkgevers werkten waar ze absoluut niet tevreden waren. Veel werd gedigitaliseerd. Onder andere hierdoor zijn er veel professionele kraamverzorgers overgestapt naar ander werk. Puur omdat ze het niet meer bij konden benen. Denk hierbij aan de digitalisering, de werkdruk en het lage loon. Er werd veel van ze gevraagd. Toch wil KraamZus dit helemaal anders aanpassen. En dit werkt. Er komen steeds meer kraamverzorgers terecht bij KraamZus. Want zij maken waar wat zij beloven.

Vergrijzing

Tekorten lopen op door de vergrijzing. Voornamelijk in de kraamzorg. Te weinig jongeren kiezen voor de opleiding als kraamverzorgende. Terwijl veel ouderen in de kraamzorg met pensioen gaan. Hierdoor komt er een enorm tekort. Dit gat moet dan ook opgevuld worden. Door dit personeelstekort krijgen veel jonge moeder te weinig zorg en hulp na de bevalling. Terwijl dit erg gewenst is. De rol van een kraamverzorger kan namelijk een enorm groot verschil maken bij de start van een baby. Het begin is enorm belangrijk voor zowel moeder als kind.

Categories: Gezondheid