Erfrecht is complexe materie en er komen vaak veel gevoelens bij om de hoek kijken. Als je samen met een compagnon een onderneming hebt dan wil je de zaken goed op orde hebben. Dan is het ook een goede zaak om eens te kijken naar erfrecht of een vereffenaar in te schakelen. Geen leuke zaak, maar wel een hele belangrijke. Als jij of je compagnon komt te overlijden dan wil je wel weten wat er met de onderneming gebeurt. Het is goed om samen tot een beslissing te komen en zo nare verrassingen achteraf te voorkomen.

Wat is erfrecht?

Het erfrecht is een recht dat iemand heeft bij overlijden van een persoon. In het erfrecht staat naar wie de bezittingen en schulden van de overleden persoon gaan. De erfgenamen volgen de positie op van degene die is overleden. Door van tevoren vast te leggen welke bezittingen naar wie gaan, kan een hoop leed worden voorkomen. Bij een onderneming bepalen de maten of vennoten van de onderneming hoe alles is geregeld wanneer een van de maten of vennoten komt te overlijden. Meestal is het zo dat de overgebleven maten of vennoten het deel van de overleden persoon overnemen. In dat geval wordt de waarde van zijn of haar deel uitgekeerd aan de erfgenamen van de overledene.

Volgorde aanmerking voor nalatenschap

Als jij of je compagnon komt te overlijden dan geeft de wettelijke regeling aan in welke volgorde erfgenamen in aanmerking komen voor jouw nalatenschap. De echtgenoot en kinderen van de overledene erven allemaal een even groot deel van de erfenis. De hele erfenis gaat naar de echtgenoot. Het deel van de kinderen wordt nog niet uitgekeerd, maar heeft de echtgenoot aan schuld aan de kinderen. Als er geen sprake is van een echtgenoot en kinderen dan gaat de erfenis naar ouders, broers en zussen. Ouders krijgen minimaal een kwart van de erfenis. Als ook hier geen sprake van is dan zijn grootouders de eerstvolgende in lijn. Daarna volgen de overgrootouders.

Een eenmanszaak

Als het om een eenmanszaak gaat dan wordt de onderneming gestaakt en krijgen de erfgenamen zogeheten stakingswinst. De belasting moet ook door hen betaald worden. Zij kunnen er ook voor kiezen om de onderneming voort te zetten, zodat zij aanspraak maken op fiscaal aantrekkelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Legaat

Bedrijfsopvolging kan worden vastgelegd bij het opstellen van een testament. Dit kan aan de hand van een legaat, waarin de overledene iets nalaat dat speciaal voor de erfgenaam is. Het is mogelijk voor de erfgenaam om dit te weigeren. Het kan nuttig zijn om de opvolger van de onderneming tot executeur te benoemen met de bevoegdheid om de overdacht van de onderneming te regelen. Zo krijgt de opvolger de bevoegdheid om het legaat te voldoen. Zo wordt vermeden dat andere erfgenamen niet meewerken aan de overdracht van bedrijfsgoederen.

Erfstelling

Een andere manier om bedrijfsopvolging vast te stellen is door middel van een erfstelling. Zo kun je de opvolger van de onderneming als enige erfgenaam benoemen en privé spullen nalaten aan familie. Alle bedrijfsschulden neemt de opvolger dan automatisch over en hiermee voorkom je dat familie verantwoordelijk is. Maar de opvolger erft dan ook eventuele schulden, die niet met de onderneming te maken hebben.

Schakel een specialist in

Het blijft een zeer complexe zaak en het is dan ook aan te raden om een specialist hiervoor in te schakelen. Verdiep je in de materie online, maar ga ook zeker in gesprek met iemand met verstand van zaken. Bekijk online welke aanbieders er zijn en kijk ook naar hun kwaliteiten. Ga in gesprek met deze specialisten en bekijk samen met je compagnon bij wie jullie het beste gevoel hebben. Voordat jullie iets afsluiten is het verstandig om samen alvast te bespreken waar jullie wensen liggen. Zo voorkom je tegenstrijdige belangen tijdens het gesprek met een specialist. Zorg er in ieder geval voor dat jullie samen de beslissing maken over de toekomst van jullie onderneming.

Categories: Blog