Diepreiniging en restauraties bij grafmonumenten
Diepreinigen van een grafmonument Eens in de zoveel tijd is het goed het grafmonument te onderhouden middels een...